Grooming Studio Fancy Njuškica

243198711_101356248988055_3338227688441040341_n

Rezervirajte svoj termin

 [salon/]

Kalendar za rezervacije
Učitavanje kalendara...
Powered by Booking Calendar

S- psi do 10 kg; M – psi do 20 kg, L psi do 30 kg; XL psi do 40 kg; XXL psi preko 40 kg

Komplet usluge, usluge kupanja, trimanja i šišanja uključuju rezanje noktiju i higijenu ušiju

Pas mora biti cijepljen protiv bjesnoće i bez nametnika.

Salon zadržava pravo promjene osnovne cijene usluge ako je dlaka psa u lošem stanju ili ako je pas izrazito nemiran, pa time i usluga traje duže nego što je predviđeno.

U slučaju jako zapetljane dlake, u dogovoru s vlasnikom pas se šiša na jako kratko kako bi se izbjegla nepotrebna patnja i bol pri procesu raščešljavanja

Cijene naših usluga

Dugodlaki psi

EUR

HRK

Dugodlaki psi

EUR

HRK

EUR

Komplet tretman dugodlaki psi XS
Komplet tretman dugodlaki psi S
Komplet tretman dugodlaki psi M
 
Komplet tretman dugodlaki psi L 
Komplet tretman dugodlaki psi XL 
Komplet tretman dugodlaki psi XXL 
Kupanje dugodlaki psi S 
Kupanje dugodlaki psi M 
Kupanje dugodlaki psi L 
Kupanje dugodlaki psi XL 
Kupanje dugodlaki psi XXL
Standard pudla/Lagotto kupanje 
Kraljevska pudla kupanje
Šišanje dugodlaki psi S 
Šišanje dugodlaki psi M 
Šišanje dugodlaki psi L 
Šišanje dugodlaki psi XL 
Standard pudla/Lagotto komplet 
Kraljevska pudla komplet 
Posebna kupka S 

Posebna kupka M 
Posebna kupka L 
Posebna kupka XL 
Raspetljavanje dlake /sat 
Izlinjavanje i izvlačenje poddlake /sat 
Rezanje i brušenje noktiju S 
Rezanje i brušenje noktiju M Rezanje i brušenje noktiju L 

Rezanje i brušenje noktiju XL 
Tretman ušiju S 
Tretman ušiju M 
Tretman ušiju L 
Tretman ušiju XL 
Preventivno čišćenje zubi bez tretmana 
Preventivno čišćenje zubi uz tretman 
uklanjanje zubnog kamenca

27
31
38

50
65
79
17
22
30
38
47
28
36
22
26
34
41
41
48
+4

+7
+10
+14
16
14
3
4
6

7
3
4
6
7
17
12
22

204
234
287

377
490
596
129
166
227
287
355
211
272
166
196
257
309
310
362
+31

+53
+76
+106
121
106
23
31
46

53
23
31
46
53
129
91
166

Komplet tretman dugodlaki psi XS 204 27
Komplet tretman dugodlaki psi S 234 31
Komplet tretman dugodlaki psi M 287 38
Komplet tretman dugodlaki psi L 377 50
Komplet tretman dugodlaki psi XL 490 65
Komplet tretman dugodlaki psi XXL 596 79
Kupanje dugodlaki psi S 129 17
Kupanje dugodlaki psi M 166 22
Kupanje dugodlaki psi L 227 30
Kupanje dugodlaki psi XL 287 38
Kupanje dugodlaki psi XXL 355 47
Standard pudla/Lagotto kupanje 211 28
Kraljevska pudla kupanje 272 36
Šišanje dugodlaki psi S 166 22
Šišanje dugodlaki psi M 196 26
Šišanje dugodlaki psi L 257 34
Šišanje dugodlaki psi XL 309 41
Standard pudla/Lagotto komplet 310 41
Kraljevska pudla komplet 362 48
Posebna kupka S +31 +4
Posebna kupka M +53 +7
Posebna kupka L +76 +10
Posebna kupka XL +106 +14
Raspetljavanje dlake /sat 121 16
Izlinjavanje i izvlačenje poddlake /sat 106 14
Rezanje i brušenje noktiju S 23 3
Rezanje i brušenje noktiju M 31 4
Rezanje i brušenje noktiju L 46 6
Rezanje i brušenje noktiju XL 53 7
Tretman ušiju S 23 3
Tretman ušiju M 31 4
Tretman ušiju L 46 6
Tretman ušiju XL 53 7
Preventivno čišćenje zubi bez tretmana 129 17
Preventivno čišćenje zubi uz tretman 91 12
uklanjanje zubnog kamenca 166 22

Kratkodlaki psi

EUR

HRK

EUR

Komplet tretman kratkodlaki psi S 
Komplet tretman kratkodlaki psi M 
Komplet tretman kratkodlaki psi L
Komplet tretman kratkodlaki psi XL 
Komplet tretman kratkodlaki psi XXL 

Kupanje kratkodlaki psi S 
Kupanje kratkodlaki psi M 
Kupanje kratkodlaki psi L 
Kupanje kratkodlaki psi XL 
Kupanje kratkodlaki psi XXL 
Šišanje kratkodlaki psi S 
Šišanje kratkodlaki psi M

Šišanje kratkodlaki psi L 

Šišanje kratkodlaki psi XL 
Šišanje kratkodlaki psi XXL
 
Trimanje s kupanjem S 

Trimanje s kupanjem M 
Trimanje s kupanjem L 
Posebna kupka S 

Posebna kupka M 
Posebna kupka L 
Posebna kupka XL 
Raspetljavanje dlake /sat 
Izlinjavanje i izvlačenje poddlake /sat 
Rezanje I brušenje noktiju S 
Rezanje I brušenje noktiju M 
Rezanje I brušenje noktiju L 
Rezanje I brušenje noktiju XL
 
Tretman ušiju S 
Tretman ušiju M 
Tretman ušiju L 
Tretman ušiju XL 
Preventivno čišćenje zubi bez tretmana 
Preventivno čišćenje zubi uz tretman 
uklanjanje zubnog kamenca 

25
34
44
58
72

13
18
22
33
45
20
23

28

33
39

30

39
48
+4

+7
+10
+14
16
14
3
4
6
7

3
4
6
7
17
12
22

190
257
332
438
543

98
136
166
249
340
151
174

211

249
294

227

294
362
+31

+53
+76
+106
121
106
23
31
46
53

23
31
46
53
129
91
166

Komplet tretman kratkodlaki psi S 190 25
Komplet tretman kratkodlaki psi M 257 34
Komplet tretman kratkodlaki psi L 332 44
Komplet tretman kratkodlaki psi XL 438 58
Komplet tretman kratkodlaki psi XXL 543 72
Kupanje kratkodlaki psi S 98 13
Kupanje kratkodlaki psi M 136 18
Kupanje kratkodlaki psi L 166 22
Kupanje kratkodlaki psi XL 249 33
Kupanje kratkodlaki psi XXL 340 45
Šišanje kratkodlaki psi S 151 20
Šišanje kratkodlaki psi M 174 23
Šišanje kratkodlaki psi L 211 28
Šišanje kratkodlaki psi XL 249 33
Šišanje kratkodlaki psi XXL 294 39
Trimanje s kupanjem S 227 30
Trimanje s kupanjem M 294 39
Trimanje s kupanjem L 362 48
Posebna kupka S +31 +4
Posebna kupka M +53 +7
Posebna kupka L +76 +10
Posebna kupka XL +106 +14
Raspetljavanje dlake /sat 121 16
Izlinjavanje i izvlačenje poddlake /sat 106 14
Rezanje I brušenje noktiju S 23 3
Rezanje I brušenje noktiju M 31 4
Rezanje I brušenje noktiju L 46 6
Rezanje I brušenje noktiju XL 53 7
Tretman ušiju S 23 3
Tretman ušiju M 31 4
Tretman ušiju L 46 6
Tretman ušiju XL 53 7
Preventivno čišćenje zubi bez tretmana 129 17
Preventivno čišćenje zubi uz tretman 91 12
uklanjanje zubnog kamenca 166 22

S – psi do 10 kg, M – psi do 20 kg, L – psi do 30 kg, XL – psi do 40 kg, XXL – psi preko 40kg